• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111

دکتر مریم ابراهیمی

یکی از پزشکان باتجربه در مجوعه ما شما در مجموعه ما بهترین ها رو پیدا خواهید کرد

دکترمحمد نادری

ما تعاملات ، تولید بیشتر ایده های مرتبط را ترویج می کنیم و برای ایجاد اسنادی با کیفیت بالا...

دکتر ناصر ابرامی

ما تعاملات ، تولید بیشتر ایده های مرتبط را ترویج می کنیم و برای ایجاد اسنادی با کیفیت بالا...

دکتر علی اکبری

ما مجموعه ای از پزشکان توانمند وباتجربه هستیم که در این مرکز درمانی برای ارائه خدمات پزشکی به شهروندان...

دکتر عماد بحری

ما تعاملات ، تولید بیشتر ایده های مرتبط را ترویج می کنیم و برای ایجاد اسنادی با کیفیت بالا...

دکترسوسن بینا

ما تعاملات ، تولید بیشتر ایده های مرتبط را ترویج می کنیم و برای ایجاد اسنادی با کیفیت بالا...