• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111

از سلامتی ما در برابر بیماری کوید 19 محافظت کنید

با وجود اینکه حدود یک ماه از شیوع وگسترش بیماری کرونا در ایران میگذرد؛ بیماریی که ابتدا از کشور...

در طی سالهای مختلف ویروس کرونا تکامل یافته است

بیماری کرونا ویروس 2109 (COVID-19) که با ویروس سندروم حادتنفسی2 (SARS-CoV-2) ایجاد شده‌است، یک نگرانی بین المللی در زمینه...

اصول سلامت و ایمنی

فناوری نانو به عنوان یکی از دستاوردهای عصر حاضر تأثیر بسیاری بر زندگی بشر, از جمله در حوزه ی سلامت...