• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111
img

یک تیم درمان چیست؟

یک پزشک تنها مسئولیت عملکرد خود را بر عهده ندارد پزشکان علاوه بر اینکه باید در خصوص مراحل تشخیص درمان و … در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند بلکه در خصوص سایر اعضای تیم درمان نیز پاسخ گو هستند. به عنوان مثال اگر توسط پرستار،بهیار،کمک بهیار و … خطایی رخ دهد علاوه بر این که آن فرد مسئول است،پزشک بیمار بیمار نیز باید پاسخ گو باشد. در این شرایط است که داشتن یک تیم منسجم و یکپارچه اهمیت پیدا می کند و لزوم همکارای اعضای تیم درمان به عنوان اعصای یک تیم واحد مشخص می گردد. به عنوان مثال پزشکی را در نظر بگیرید که بر اساس معاینات و شرح حال خود و همچنین پاسخ آزمایشات ازمایشگاه و اطلاعات به دست آمده توسط پرستار به درمان بیمار می پردازد. در این صورت اگر آزمایشگاه به هر دلیل جواب درسی و دقیقی را ارائه ندهد و یا اگر پرستار بیمار در ثبت علائم حیاتی و یا تزریقات و … دقت لازم را نداشته باشد، در صورتی که تشخیص نادرستی برای بیمار انجام پذیرد و به دنبال آن روند درمان دچار مشکل گردد با این که عملکرد پزشک به صورت مستقیم نقصی نداشته،پزشک باید پاسخ گوی آن باشد. در واقع کار کردن در فضای درمان مانند افراد یک کشتی می باشد نمی توان گفت که هر شخصی تنها به فکر خودش باشد و تمامی اعمال افراد به یکدیگر وابسته است و یک اشتباه تمامی اعضای تیم درمان را درگیر می نماید.

  • ضمن رعایت انتخاب پزشک این نکات ضروری هستند.