• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111

از سلامتی ما در برابر بیماری کوید 19 محافظت کنید

با وجود اینکه حدود یک ماه از شیوع وگسترش بیماری کرونا در ایران میگذرد؛ بیماریی که ابتدا از کشور...

اصول سلامت و ایمنی

فناوری نانو به عنوان یکی از دستاوردهای عصر حاضر تأثیر بسیاری بر زندگی بشر, از جمله در حوزه ی سلامت...