• info@jeypezeshk.ir
  • 0313-111111111

از سلامتی ما در برابر بیماری کوید 19 محافظت کنید

با وجود اینکه حدود یک ماه از شیوع وگسترش بیماری کرونا در ایران میگذرد؛ بیماریی که ابتدا از کشور چین شروع شد و آن را به عنوان «کوئید 19»می شناسند، خیلی سریع در اقصی نقاط میهن عزیزمان گسترش یافت و تمام کشور اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی را درگیر خود ساخته است،که اگر نگوییم به بحران تبدیل شده شاید با رعایت نکردن توصیه های ایمنی و خودمراقبتی بزودی تبدیل به بحران شود. درد اینجاست، که این ویروس منحوس، همان طوری که در این ایام باعث تعطیلی و اختلال در کار آموزش، سیاست، اقتصاد شده است چه بسا تلفات زیادی از ما بگیرد؛ و از آن در تاریخ کشور ما به عنوان یک فاجعه یاد کنند. برای جلوگیری از شیوع این ویروس و بسیاری از بیماریهای ویروسی دیگر ، که تعدادشان هم در جهان کم نیست، براساس یافته های علمی جدید ناگزیر هستیم سبک زندگی ایی که قرنهاست آن را می شناسیم و تلاش می کنیم مطابق میل جهان اجتماعی که در آن هستیم؛ آن را مدیریت و رهبری کنیم تغییر دهیم. در تعارضی که میان دانش عمومی و دانش علمی ایجاد شده؛یافته های علمی را بپذیریم و از برخی عادات خود در زندگی اجتماعی دست برداریم. دراین مقاله ضمن توصیف برخی عادات و ویژگی های رفتاری که در جامعه ایران رواج دارد تلاش می شود نقش سبک زندگی در سلامتی و پیشگیری از بیماری کرونا را از نگاه جامعه شناختی بررسی کنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است، اما هدف من سوق دادن نگاه های متخصصان این رشته به این مهم است.

دکتر حامد:

دراین مقاله ضمن توصیف برخی عادات و ویژگی‎های رفتاری که در جامعه ایران رواج دارد تلاش می‎شود نقش سبک زندگی در سلامتی و پیشگیری از بیماری کرونا را از نگاه جامعه شناختی بررسی کنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است، اما هدف من سوق دادن نگاه های متخصصان این رشته به این مهم است. در این مقاله،هدف صرفا پرداختن به مفاهیم نظری و تئوریک«سبک زندگی»نیست، بلکه ضمن توصیف برخی عادات و ویژگی‌های رفتاری که در جامعه ایران رواج دارد تلاش می‌شود نقش سبک زندگی در سلامتی و پیشگیری از بیماری کرونا را از نگاه جامعه شناختی بررسی کنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است، اما هدف من سوق دادن نگاه های متخصصان این رشته به این مهم است. حال قابل تامل است که «سبک زندگی» ما تا چه اندازه در ثبات، بقا، و انسجام نظام های اجتماعی موثر است؟قبل از پرداختن به این سوال لازم است برخی از مفاهیم مانند سلامت، بیماری کرونا را برای درک مطلب تعریف کنیم. »(همان) پس بنابراین در جوامعی که دست دادن، روبوسی کردن، به آغوش کشیدن و سایر ویژگی‌های رفتاری این چنینی که در احوالپرسی‌های روزمره خود بکار می برند هرچند کارکردشان حس نوع دوستی، تحکیم روابط و عواطف است؛ و ریشه در باورها، ارزش‌ها و هنجارهای آنها دارد؛ زمینه انتقال و انتشار بیماری کرونا و سایر بیماریهای ویروسی را فراهم می‌کند و تهدید جدی برای سلامت فرد و جامعه محسوب می شود.

 
2 نظر
سارا
1399-05-13

پسندیدم

مریم
1399-05-13

خوب بود

پیام بگذارید